Page 16 - Bocchi 2020 Kitchen Catalog
P. 16

FIRECLAY APRON FRONT FARMHOUSE SINKS
      VIGNETO™


     VIGNETO 36D     VIGNETO 36      VIGNETO 33      VIGNETO 30      VIGNETO 27
     1351-XXX-0120    1355-XXX-0120    1353-XXX-0120    1347-XXX-0120    1357-XXX-0120
     CONTEMPO STEP-RIM™     CONTEMPO 36D    CONTEMPO 36      CONTEMPO 36     CONTEMPO 30
     STEP-RIM      STEP-RIM       STEP-RIM      STEP-RIM
     1348-XXX-0120    1505-XXX-0120     1504-XXX-0120    1344-XXX-0120     CONTEMPO™     CONTEMPO 36D    CONTEMPO 36     CONTEMPO 33     CONTEMPO 30     CONTEMPO 27
     1350-XXX-0120    1354-XXX-0120    1352-XXX-0120    1346-XXX-0120    1356-XXX-0120
     NUOVA™


     NUOVA 34D      NUOVA 34
     1501-XXX-0127    1500-XXX-0127


     16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21